Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Network Sistemleri

Network Sistemleri Network Sistemleri

Network Sistemleri

 

- CAT. 5e VE CAT. 6 Kablolama

- Fiber Optik Kablolama

- Patch Panel

- Patch Cord -Data Prizi -Switch

- Converter

- Network Kabineti

- Tasarım ve Uygulama

- Terminasyon Test Etiketleme

- Dokümantasyon ve Sertifikasyon

YANSI İletişim olarak sizlere en uygun network çözümünü sunuyoruz. Konusunda dünya lideri olan markaların ürünlerini kullanarak oluşturduğumuz genişlemeye açık konfigürasyonlarla, yıllarca güvenle ve sorunsuz kullanabileceğiniz network sistemini kurmaktayız.

 

YANSI Çözümü nün Avantajları

AT&T MOLEX VE HCS sertifikalı mühendis denetiminde kablolama tasarımı, projelendirilmesi ve uygulaması

Firma yapısına uygun, ekonomik ve performanslı ürün seçimi

* * Kesin, güvenli ve sorun çözücü teknik destek ** Test etiketleme ve dokümantasyon

Hizmetler

- UTP, STP ve F/O altyapı tasarımı,

- UTP ve STP kablolama, terminasyon ve test,

- F/O kablolama, terminasyon ve test,

-      Telefon kablolamasi,

- Hub, Switch, Router ve A.S.R kurulumu,

- Network ürünleri satışı ve teknik desteği,

- Kurumsal internet,

-       WAN tasarımı,

- Wireless router,

- VOIP sistemleri.

- Yapısal kablolama projelerinde tam ekipman ve uzman kadro,

- Yapısal kablolama standartlarına tam uygunluk ve 15 yıl garanti,

- Cat5 test, etiketleme ve dokümantasyon,

- F/O kablolama terminasyon ve test,

- PVC kablo kanal uygulaması,

- Döşeme altı kanal uygulaması,

- Metal tava uygulaması.

- UPS ve şebeke altyapı kurulumu

- Yerel İletişim Ağı altyapı tasarımı ve uygulaması,

- Yerel İletişim Ağı bakımı, testi ve iyileştirme çalışmaları,

- Yerel İletişim Ağı yönetim yazılımı kurulumu ve eğitimi,

- Aktif cihaz konfigürasyon tasarımı ve kurulumu,

- Transceiver, Converter ve Active Star Repeater kurulumu

GİRİŞ

Networklerin can damarı ’Yapısal Kablolama" olarak tanımlanır ve çok doğru bir tespittir. Yapısal kablolama insan vücudundaki damarlara benzemektedir. İnsan vücudunda çok önemli ve değerli organlar yer almaktadır. Tüm bu organların işlevlerini gerçekleştirebilmesi ve diğer organlarla koordineli çalışabilmeleri için kan damarlarına ihtiyaç duyarlar. Kan damarlarındaki aksaklıklar tüm organları etkiler.

Benzer şekilde çok pahalı ve maliyetli aktif network cihazlarının, terminal ve Server'ların öngörülen hızlarda çalışabilmeleri için onları birbirleriyle bağlayan kabloların gerekli kapasiteye sahip olmaları gerekir.Network kabloları, oluşturulacak network için dar boğaz oluşturmamalıdır. Gerekli bölgeye çekilecek kablo, standartlara hakim bir uzman ekip tarafından çekilmelidir. Aksi takdirde küçük bir terminasyon hatası tüm sistemi felç edebilir.

Yapısal kablolama, son 10 yılda hızla gelişen teknoloji ile birlikte çok gelişme kaydetti. Daha çok bilgi, ses ve görüntü transferi ihtiyacı daha fazla hıza gereksinim doğurdu. Daha fazla hız demek, yapısal kablolama kapasitesinin ve bant genişliklerinin artması demektir. Nitekim koaksiyel kabloyla başlayan serüven hızla devam etmektedir. 90 lann sonlarında lOMbps Ethernet (10BASE-T)16 Mbps Token Ring protokolleri gündemdeyken ve iletişim ihtiyacına cevap verebilirken, zaman içerisinde Fast Ethernet (100BASE-T), 155 Mbps ATM ve Gigabit Ethernet (1 OOOMbps)protokolleri kullanılmaya başlandı.

Günümüzde Cat5e UTP kablo artık bir standart haline gelmiştir. Hız gereksinimi artmaktadır ve yeni standart arayışları da sürmektedir. Son yıllarda Cat6 ve Cat7 de kullanım alanı bulmaya başlamıştır.

Kablo Standartlan

Gelişmekte olan teknolojiler, her üretici tarafından farklı uygulanmaya başlandı. Bunun getirdiği standartlaşma ihtiyacı TR-42 komitesinin kurukımuna neden oldu. ANSI'nın (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) üye kuruluşları olan EIA (Elektronik Endüstri Kurumu) ve HA (Telekomünikasyon Endüstrisi Kurumu) ortaklasa TR-42 komitesini oluşturdu. TR-42 komitesi telekomünikasyon standartlarını oluşturdu. Ve 1991 yılı ortalarında standartların ilki ANSI/TIA/EJA 568 adıyla yayınlandı ve bunu diğerleri izledi:

AN Sl/TI A/EIA 568-A Binalarda telekomünikasyon standardı

- ANS1/TIA/EIA 568-B Binalarda telekomünikasyon kablo yollan ve yerleri standardı

- ANSI/TIA/EIA 570-A Konut ve küçük binalarda telekomünikasyon kablolama standardı

- ANSI/TIA/EJA 606 Binalann telekomünikasyon altyapısı yönetim standartlan

- ANSI/TIA/EIA 607 Telekomünikasyon için binalarda topraklama ve bağlantı gereksinimleri.

568-A tarafından Draft 12b-Addendum S 2000 yılı başlarında yayınlandı ve Kategorisin geliştirilmiş versiyonu olan KategoriSE standardı tanımlandı. KategoriSEnin bant genişliği de 100 MHz olup, temel olarak kanalda çiftler arasındaki Kategori5 performansından 3 dB daha iyi sonuç veriyor, full duplex iletişimi ve Gigabit Ethemet'i destekliyor. Aynca Next ve ACR gibi test parametreleri daha iyi hale getirildi ve Return loss, PSNEXT, PSELFEXT gibi test parametrelerinin gerçekleştirilmesi ön görüldü.

Yapısal Kablolama

Stratejik bir yatırım olarak Yapısal kablolama dendiğinde, üzerinde çalışan Network ağının aktif bileşenlerine ilişkin gelişme ve genişleme ihtiyacının getireceği yeni ve yüksek standartlan destekleyebilecek şekilde planlanmış, ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiş ve sertifikalandırılmış (testten geçirilmiş) bir sistemi anlıyoruz. Performans, güvenlik ve maliyet açısından tatmin edici bir Yapısal kablolama sistemi kurmada en önemli parametreler;

- Doğru malzeme seçimi (Kaliteli mal, doğru marka)

- İyi planlama (projelendirme)

- Kusursuz uygulama (Uzman kadro)

 

Artık ev ortamına kadar tüm iletişim sistemlerinde Yapısal Kablo lam a kaçınılmaz bir gerçek. Günümüzde artık Wireless teknolojisi de iyice gelişti. Gerektiği yerlerde wireless sistemleri de kullanılmalı.

Yapısal kablolamayı düşünce aşamasından kuruluşa kadar olan süreçte 3 ana aşamaya ayırmak mümkündür;

1 .Keşif

2.Tasarım

3.Kurulum

KEŞİF : Projelendirmenin ve Yapısal Kablolama'nın ilk adımını keşif oluşturmakta ve kablolama çalışmasının yapılacağı yere (bina, kampus) ve mevcut şartlara ait tanımlama çalışmalarını içermektedir.

Bu tanımlamalar: Aktif ve pasif olarak tanımlanacak kullanıcı uçlan, varsa binalar arası geçişler oluşturulacak toplanma merkezlerinin belirlenmesi ile uçtan toplanma merkezlerine kadar Yapısal kablolamanın temel parçalan olan "UTP ve Fiber Optik' kabloların en uygun şartlarla geçeceği güzergahların oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.

TASARIM : Yukarıdaki kriterler ile yapılacak keşif çalışmasından sonra doğru ürünlerin belirlenme aşaması olan tasarım gelmektedir. İyi bir keşif neticesinde, yapılacak Tasarım da kolaylaşmakta ve en iyi maliyete ulaşmak mümkün olmaktadır. Keşif ile birlikte aktif ve pasif uç sayılan, kablolar için geçiş güzergah mesafeleri belirlendikten sonra tasarım aşamasına geçilmektedir. Bu çalışmalar sırasında belirlenmesi ve projelendirilmesi gerekenler şunlardır:

- Patch panel sayısı ve tipi

- Kablo tipi ve metrajı

- Priz tipi

- Kabinet tipi

- Kablolama esnasında kullanılacak diğer ilave malzemeler ve miktarları

Patch panellerin seçiminde belirlenecek özellikler; toplam uç sayısına bağlı olarak kaç portlu olacağı (12. 24, 48 vb..) ve hangi tipte (Cat5, CatSE, Cat6 - UTP/STP ..) olacağıdır.

Ayrıca patch panellerin kurulacağı kabinet yüksekliği ve aktif cihazlara ulaşma mesafesine bağlı olarak aktarma kablolarının boylan belirlenmelidir. (Bu uzunluk ortalama 0,5 mt. İle 1 mt. arasında düşünülebilir)

Kullanıcıya gidecek uca göre sonlandırmanın nasıl yapılacağına bağlı olarak sıva üstü, sıva altı yada masa tipi prizlerin tekli, ikili yada dörtlü olarak belirlenmesi sağlanır. Burada kullanılacak aktarma kablolarının (patch cords) metrajının belirlenmesi gereklidir (genellikle 3 metre seçilir). Outlet'Ie Path Panel arasındaki mesafenin yaklaşık 94 mt. yi aşmaması gereklidir.

Patch paneller, aktif cihazlar, kablo organizerlar. ve bazen Gigabit Ethernet server’lann da konulduğu kabinetlerin U (unit-birim) olarak yükseklikleri ile genişlik ve derinliklerinin (600mmx600mm yada 600mmx800mm) uygun seçilmesi gereklidir. Kabinet içine en çok konulabilecek ürünler ve ortalama U değerleri şöyledir:

- 24 port Patch Panel 1U,

- 24 10/100 Switch 1U,

- Kablo Organizer 2U,

- Server 4U (monitör hariç)

 

Ayrıca kabinet içinde gelişmelere adapte edilebilecek şekilde yüzde 20 oranında boş bir alan da bırakılmalıdır. Yine kabinet içine konacak priz grubu, fan sayısı, kablo organizer’ları, sabit raf sayıları da uygun seçilmek durumundadır.

İnşası esnasında, kablosu sıva altından yapılmamış yapılar için, özellikle UTP kabloların döşenmesi sırasında kablo kemali ile geçilemeyecek güzergahlarda duvar içi plastik boru, çelik tava/boru, elektrik etkilerine ve zorlamaya karşı korumayı sağlamak için spiral/boru kullanımı gerekir. Benzer ürünler özellikle zorlamalardan korumayı sağlamak için F/O kablolara da önerilir.

KURULUM : Tasarım çalışmalarından sonra kağıt üzerinde düşünülen yapının sahada kurulum çalışması başlıyor. Burada işi yapan uzman kişilere ihtiyaç duyulur. Kurulum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

1. Kabloların zorlama, bükülme gibi nedenlere maruz kalmadan standartlara uygun şekilde çekilmesinin sağlanması

2. Gerekli olduğu şartlarda UTP ve F/O kabloların koruyucu malzemeler içine alınması (Kablo kanalı, çelik spiral tava/boru/tava,plastik boru gibi)

3. Kullanıcı ve patch panel taraflarında özellikle standartlara uygun RJ45 ve F/O konnektör sonlandınlmalannın en az veri kaybını sağlayacak şekilde uzman kişilerce yapılması, test sonuçlarının alınması ve bunların yazılı olarak saklanması

4. Uç takibini kolaylaştırmak için etkili ve yıpranmayacak biçimde bir etiketleme çalışmasının yapılması

5. Müşterinin kurulan Yapısal Kablolama hakkında bilgilendirilmesi

 

FİBER OPTİK

İnsanlar için iletişim, var olmasıyla başlayan, beslenme kadar önemli ve hayati bir ihtiyaçtır. İnsanlar için iletişim yakın mesafede önce işaretleşme ile sonra da sözcükler ile yani ses iletişimiyle başladı. Uzak mesafelerde ise iletişim ihtiyacı ateş, duman, güvercin ve klasik posta hizmetiyle sağlandı.

Nitekim elektronik haberleşmenin hayatımıza girmesi büyük bir devrim oldu ve insanların hayatını çok kolaylaştırdı. Telefon santralleri, telsiz haberleşmesi, radyo ve televizyonlar, görüntülü telefonlar ve ilk bilgisayarlar ile birlikte internet erişimi, e-posta ve bilgisayarların iletişimi yani NETWORK..

Data iletişimi temelde elektronların yer değiştirmesiyle gerçekleştirilir. Dolayısıyla elektronun hızı, kullandığımız iletkenin (bakir vb.) türü, yapısı ve boyutları vb. etkenler iletişim hızımızı etkiliyor.

Evrendeki bildiğimiz en hızlı varlık ışıktır. Araştırmalar neticesinde; ses ve elektrikten sonra ışık da iletişim alanında bize hizmet etmeye başladı. Dolaysıyla yaklaşık 300.000 km/sn'lik hızıyla ışık, bizlere çok avantajlar sağladı. Işık iletişimi fiber optik adını verdiğimiz Cam Korlü kablolar üzerinden yapılır. Bu kablolar özünde cam olması nedeniyle işçilik problemini de beraberinde getirdi. Bu demek oluyor ki; fiber optik işçiliği uzman kişilerin işi.

 

NEDEN FİBER OPTİK

Yerel Alan Ağı (LAN) için oluşturduğumuz Yapısal Kablolama Sistemimiz de bilgisayarlarımıza kadar getirdiğimiz CatSE veya Cat6 UTP kablolarımız kabinet içinde bulunan HUB veya kenar switch üzerinde toplanırlar. İste bu cihazlar (HUB ve düşük hızlı switchler -kenar switch-) genelde Bilgi İşlem Odası'nda bulunan Omurga Switch dediğimiz yüksek hızlı routing kapasitesi olan aktif cihazlara bağlanırlar. Ağaç mimarisi dediğimiz bu hiyerarşik sistemde omurgayı oluşturan bu hatlar, yüksek bilgi trafiğine sahiptirler. Bu hatlar yüksek bana genişliğine sahip olmalıdırlar. İşte bu nedenle buralarda en iyi iletişim çözümünü sağlayacak olan Fiber Optik hatlar kullanılır.

Gigabit Ethernet

Yine yüksek band genişliği gerektiren Server bağlantılarında da fiber optik kullanılmalıdır. CatSE UTP kablolar max. 92 metreye kadar kullanılabilir. Eğer bu mesafeden daha uzakta başka bir terminalimiz ya da terminal grubumuz varsa, sunulabilecek birkaç çözümden en iyisi ve performanslısı yine fiber optik kablo kullanmaktır. Nitekim fiber optik kabloları 5000 metreye kadar kullanabiliriz.

Fiber Optik Karakteristiği

Fiber optik kablolar farklı amaç ve ortamlar için farklı farklı özelliklerde üretilirler. Bir UTP kablonun yapabildiği işi 2 fiber korkı (damarlı) yapabilir. Eğer aynı bölgeye birden fazla fiber hattı çekilmesi gerekiyorsa; 4,8,16.. damarlı kablolar kullanılmalıdır. Ancak genellikle bir bölge için 4 damarlı fiber yeterli olmaktadır. Böyle bir kabloda ilk iki damar normal veri iletişimi için, diğer iki damar ise yedek hat olarak kullanılır.

Eğer fiber optik kablo çekilecek merkezler farklı binalarda bulunuyorlarsa yani kablo dış yüzeylerden geçecek ise kullanılacak fiber optik kablo harici tipte yani korumalı olacaktır. Eğer aynı binada bulunuyorlar ise dahili ya da dahili harici tipte olabilir.

Fiber optik kablonun tipini etkileyen diğer faktörler de kablo çekilecek merkezler arasındaki mesafe ve iletim hızıdır. Fiber kablolar Multimode ve Singlemode olmak üzere iki farklı özellikte üretilmektedirler. Multimode fiber kablolar aynı anda birden fazla iletişim yapma avantajına sahiptirler. Ama multimode fiberler bu avantajına karşın fazla uzak mesafelerde kullanılamazlar. Bu, multimode kabloların dezavantajıdır. Dolaysıyla dğer kablo çekilecek merkezlerin arası belirli bir mesafeden fazla ise singlemo de kablolar kullanmak zorundayız.

Özet olarak fiber optik kabloların karakteristiği; iletim hızı (kullanılan mode sayısı) ve fiberin iletim kayıpları gibi faktörlere bağlıdır ve belirli bir mesafeden kısa uzaklıklarda, multimode kablo, uzun mesafelerde de singlemode kablo kullanmalıyız diyebiliriz. Bahsettiğimiz kablonun uzun ve kısa mesafe için belirlenmesine göre de fiber optik kablolar için kullandığımız portlar farklılık gösterir. Standartların belirlediği bu portlar; LX(uzun mesafe için) veya SX (kısa mesafe için) olabilir. Fiber Optik kablonun tipi, portunun türü ve bunlara ait maksimum mesafe ilişkisi aşağıda özetlenmiştir.

Fiber Optik Kablo Sonlandırması

Fiber optik kablo isçiliği dediğimiz, kablonun çekilmesi ve sonlandınlması çok hassas bir iştir. Hassas olduğu kadar da önemlidir. Çünkü fiber optik kablomuzu standartlarına uygun normlarla üreten bir firmadan aldığımızı, gereken mesafelere bağlı kaldığımızı farz edersek; iletişimde performansı etkileyen diğer bir husus karsımıza çıkar. Bu faktör; fiber optik kablo sonlandırmasından kaynaklanan kayıplar. Burada sonlandırmanın önemi ortaya çıkar, fiber damarları insanın saç telinden daha ince ve hassastır. Multimode fiber 62,5 mikrometre, singlemode fiber 9 micrometredir (1 mikrometre = metrenin milyarda biri, milimetrenin binde biri). Verilen bu değerlerden de anlaşılacağı gibi fiber isçiliği uzman bir ekip tarafından standartlara uygun, gerekli aletler ile yapılmalı ve fiber kayıplan ölçülüp testi yapılmalıdır. Bu da en az fiber optik kablo seçimi kadar stratejik bir karardır..